التماس دعا،قنبری قائم،دکتر نباتی،پیر مهر،دعای رایگان

۱۳۹۹/۱۰/۲۱

حاج آقا نباتی پیر مهر، برای دعا کردن پول نمی‌گیرند!

کاربری با حالت گله‌آمیز نوشته است: «حاج آقا نباتی پیر مهر هم دعا می‌کنند ولی پول نمی‌گیرند، چرا حاج فردوسی […]