التماس دعا،دریافت استجابت

۱۳۹۹/۰۴/۰۲
فاصله استجابت تا دریافت

فاصله‌ی استجابت تا دریافت

سؤال: فاصله‌ی استجابت التماس دعا از سوی خداوند تا دریافت آن از طرف ملتمس دعا، چقدر است؟ جواب: همه چیز […]