استیکال به دین

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استیکال به دین

از کیسه‌ی دین خوردن!

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، استیکال به دین است که در روایات از آن نهی شده است. جواب حلّی […]