استغفار،استجابت،دریافت استجابت

۱۳۹۹/۰۳/۰۴
استغفار موجب دریافت استجابت

نقش استغفار در دریافت استجابت

سؤال: استغفار،‌ با چه مکانیزمی، زمینه‌ی دریافت استجابت را فراهم می‌کند؟ جواب: همچنان که در «نقش شکرگزاری در دریافت استجابت» […]