استجابت فوری،استجابت،مصلحت،عدم مصلحت

۱۳۹۹/۰۳/۱۲
دریافت فوری استجابت

راهکار دریافت فوری استجابت

سؤال: چه کنم استجابت دعایم را فوری دریافت کنم؟ جواب: اگر مصلحت باشد،‌ یعنی شرایط شما برای پذیرفتن استجابت فراهم […]