استجابت،لذت

۱۳۹۹/۰۳/۰۲
دیر مستجاب

استجابت دیرتر، لذت بیشتر

سؤال: دعایی که دیر مستجاب می‌شود، چه مزیّتی بر دعایی که زود مستجاب می‌شود دارد؟ جواب: یکی از قوانین عالم […]