اجل،تأخیر اجل،بیماری

۱۳۹۹/۰۲/۱۲
تأخیر اجل و مهلت با التماس دعا

تأثیر التماس دعا بر تأخیر اجل

سؤال: مادرم به شدت مریض است و می‌ترسم او را از دست بدهم، آیا التماس دعا می‌تواند موجب تأخیر اجل […]