آیت الله گرامی قمی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله گرامی قمی

آیت الله گرامی قمی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی گرامی قمی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]