آیت الله وحید خراسانی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]