آیت الله مشکینی

۱۳۹۹/۰۳/۲۰
آیت الله مشکینی

راز دعا برای دیگران

دعا برای دیگران را بیشتر از دعا برای خودتان دوست داشته باشید. کلام شیوای مرحوم آیت الله مشکینی (ره) را […]