آیت الله فاضل لنکرانی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله فاضل لنکرانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]