آیت الله علوی گرگانی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله علوی گرگانی

آیت الله علوی گرگانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]