آیت الله سبحانی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سبحانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]