آیت الله رحمتی سیرجانی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله رحمتی سیرجانی

آیت الله رحمتی سیرجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی رحمتی سیرجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]