آیت الله دوزدوزانی،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله دوزدوزانی

آیت الله دوزدوزانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]