آیت الله حیدری،دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله حیدری

آیت الله حیدری

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله حیدری سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه بعضی […]