آیت الله حق شناس،آداب دعا،سلاح مؤمن

۱۳۹۹/۰۶/۰۶
آداب دعا در کلام آیت الله حق شناس

دعا، سلاح مؤمن است

سخنان زیبای مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حق شناس (ره) درباره‌ی آداب دعا کردن را در فیلم زیر ببینید:   […]