آرامش،شانس،خوشبختی،احترام،ثروت،همسر مناسب،کفتار،تسخیر قلوب،طاووس،شرک،ریا

۱۳۹۹/۱۰/۰۹

ناموس کفتار / فرج کفتار

بعضی‌ها مسیر رسیدن به خواسته‌هایشان را به شدت اشتباه می‌روند به حدّی که به جای رسیدن به خواسته‌ها و برطرف […]