باسمه تعالی

یا سمیع الدعاء و یا نعم المجیب

یکی از روش‌های آسان و مجرّب برای حل مشکلات و رفع گرفتاری‌ها و رسیدن به خواسته‌ها، درخواست دعاست.

برای درخواست دعا به صورت پستی، به روش زیر عمل کنید:
1. نام کوچک ملتمس دعا و حاجت را در کاغذی بنویسید.
2. کاغذ را به نشانی زیر، پست کنید:

«مشهد مقدس ـ زیباشهر ـ امامت 37 ـ پلاک 103 ـ دفتر حاج فردوسی ـ کدپستی: 9188683656»

تذکر مهم: با هر نامه، فقط یک حاجت را ارسال کنید.


بیشتر بدانید: مقایسه‌ی مزایا و معایب این روش با روش‌های دیگر ثبت التماس دعا


اگر این روش را برای ثبت التماس دعایتان نمی‌پسندید، از روش‌های «حضوری» یا «اینترنتی» استفاده کنید.


تذکر مهم: لطفاً همراه نامه، پول نگذارید؛ زیرا برای اثبات جدّی بودن التماس دعای پستی، هزینه‌های پست، کفایت می‌کند و نیاز به هزینه‌ی دیگری نیست.


با توکل بر خدا

با دست پر و دل شاد از اینجا خواهید رفت