رساله توضیح المسائل منهاج فردوسیان (نسخه‌ی اول)

اصحاب منهاج فردوسیان که بنایشان بر «احتیاط» است، علاوه بر قوانین عملی، نیازمند رساله‌ای مبنی بر احتیاط بودند که هم بتوانند از قید تقلید از مرجع خاص، رهیده و هم بتوانند به آسانی و روشنی، فتوای نزدیک‌تر به «احتیاط» را به دست آورند. به این ضرورت، رساله‌‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان، تدوین شد. این رساله، مکمّلی بر قوانین عملی منهاج فردوسیان است.

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید