اصول استجماع منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

این کتاب، جهت آشنایی علمای دینی و طلاب حوزه‌های علمیه با نظام تربیتی منهاج فردوسیان، در یازده فصل، به ترتیب زیر، تنظیم شده است:
فصل اول، در بیان ارکان استجماع؛
فصل دوم، در بیان اصول عقلیه‌ی ارزش‌گذاری مستندات قوانین؛
فصل سوم، در بیان مذاق منهاج فردوسیان و چند تنبیه؛
فصل چهارم، در تواتر؛
فصل پنجم، در قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن؛
فصل ششم، در بیان موانع استجماع مذاق منهاج فردوسیان و راه حل آن؛
فصل هفتم، در بیان مستندات سبعه‌ی قواعد و قوانین؛
فصل هشتم، در بیان منابع استجماع منهاج فردوسیان؛
فصل نهم، در جایگاه «عقل» در منهاج فردوسیان؛
فصل دهم، در بیان مصطلحات منهاجی و دلایل اصطلاح؛
فصل یازدهم، در بیان مراحل و طبقات منهاج فردوسیان.

لطفاً قبل از اقدام به خرید، «راهنمای خرید» را مطالعه نمایید.