اصول احتیاط منهاج فردوسیان (نسخه‌ی اول)

این کتاب، در حکم مقدمه‌ای مفصل بر رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان است. کسانی که بخواهند با نحوه‌ی عمل‌کرد و نوآوری‌های رساله‌ی توضیح المسائل آشنا شوند، باید این کتاب را مطالعه نمایند. البته مطالعه‌ی این کتاب، برای استفاده از رساله‌ی توضیح المسائل، ضروری نیست.
این کتاب می‌تواند راهنمای مجتهدین و فضلای حوزوی در شناخت بهتر و آشنایی بیشتر با مبانی «احتیاط» و همچنین مطالب مرتبط با «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» باشد.

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید