مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان (جلد اول)

گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی منهاج فردوسیان نیامده بود؛ ولی می‌توانست راهگشای عده‌ای از منهاجیون و منهاجیات باشد. لهذا نامه‌های رسیده، بعد از حذف مشخصات و خصوصیات فرستنده، در اختیار عموم قرار گرفت. آنچه در جلد اول این کتاب آمده، نامه‌های رسیده در فاصله‌ی مهرماه ۱۳۸۹ تا مهرماه ۱۳۹۱ شمسی و جواب‌های حاج فردوسی است.

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید