مفاهیم راهبردی منهاج فردوسیان (نسخه‌ی اول)

دامنه‌ی تحریفات صوفیه، تا مفاهیم اساسی و راهبردی در تربیت و تکامل، نیز رسیده و شاید مفهومی را نتوان یافت که از دستبرد این رهزنان دین، سالم مانده باشد. بدین جهت، بازتعریف مفاهیم اساسی، راهبردی و کاربردی تربیتی بر مبنای «منهاج فردوسیان» ضروری به نظر رسید. این کتاب، به بازتعریف مفاهیم اصلی و کاربردی در تربیت و تکامل می‌پردازد و بر طبق تصریحات قرآن کریم و روایات معتبر شیعه، آن‌ها را بازسازی می‌نماید. برخی از مفاهیمی که در این کتاب، بازتعریف شده است، عبارتند از: آخرت، ابدال، احادیث سینه به سینه، اخلاص، اخلاق، امامت، انسان کامل، اوتاد، بخل، برائت، توحید (توحید عام، توحید خاص و توحید اخص)، جهاد با نفس، چشم برزخی، حرص، دنیا، رجال الغیب، زهد، سکوت، سیادت، شعائر اسلامی، ضبط خیال، طیّ الارض، عقل، فناء فی الله، قیام حسینی، مکاشفه، موت اختیاری، نبوت، نیّت، ولایت، وحدت وجود.

۲۰,۰۰۰ تومان – خرید