فروشگاه آثار تربیتی منهاج فردوسیان

2021/09/25

آشنایی با منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی سوم)

آغاز هر دوستی و همسفری، آشنایی است، پس لازم است مشتاقان کمال و سعادت در قدم اول، برای همراه شدن […]
2021/09/25

قواعد نظری منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی دوم)

در این اثر، تمام دیدگاه‌های معتبر و قابل اعتماد و اعتنایی که در آیات و روایات معتبر آمده، به صورت […]
2021/09/25

قوانین عملی منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی دوم)

در این کتاب، تمام دستورات عملی معتبر و قابل اعتماد و اعتنایی که در آیات و روایات معتبر آمده، به […]
2021/09/25

رساله توضیح المسائل منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

اصحاب منهاج فردوسیان که بنایشان بر «احتیاط» است، علاوه بر قوانین عملی، نیازمند رساله‌ای مبنی بر احتیاط بودند که هم […]
2021/09/25

اصول استجماع منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

این کتاب، جهت آشنایی علمای دینی و طلاب حوزه‌های علمیه با نظام تربیتی منهاج فردوسیان، در یازده فصل، به ترتیب […]
2021/09/25

بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی دوم)

این کتاب، به غرض ایجاد دو حسّ سفارش‌شده، یعنی «خوف» و «رجاء» یا به عبارت ساده‌تر «ترس» و «امید» در […]
2021/09/25

مفاهیم راهبردی منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

دامنه‌ی تحریفات صوفیه، تا مفاهیم اساسی و راهبردی در تربیت و تکامل، نیز رسیده و شاید مفهومی را نتوان یافت […]
2021/09/25

اصول احتیاط منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

این کتاب، در حکم مقدمه‌ای مفصل بر رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان است. کسانی که بخواهند با نحوه‌ی عمل‌کرد و […]
2021/09/25

موسیقی در منهاج فردوسیان
(نسخه‌ی اول)

یکی از گناهانی که زشتی آن ریخته و جزء زندگی امروزی ما شده، نواختن و گوش دادن به موسیقی است. […]
2021/09/25

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان
(جلد اول)

گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی منهاج فردوسیان نیامده […]
2021/09/25

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان
(جلد دوم)

گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی منهاج فردوسیان نیامده […]
2021/09/25

مکاتباتی بر مبنای منهاج فردوسیان
(جلد سوم)

گاهی وقت‌ها در خلال سؤال و جواب‌ها و نامه‌های رسیده، مطالبی مطرح می‌شد که در آثار رسمی منهاج فردوسیان نیامده […]
2021/09/25

مهره‌ی مار
(نسخه‌ی اول)

در این کتاب، مهارتی در قالب داستان، آموزش داده می‌شود تا خواننده‌ای که این مهارت را به کار ببندد، به […]