2021/05/20

سؤالی دارم …

«فَاسأَلو أَهلَ الذِّكرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمونَ» اگر نمی‌دانید، از آنان که می‌دانند بپرسید ﴿سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 7﴾ در پی […]
2021/04/28

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 43

موضوع: توصیه به استفاده از «مهره‌ی مار» برای رسیدن به آرامش و خواسته‌های دنیوی. «شرعه‌ی فردوسیان» شرح تصویری مفصّل نظام […]
2021/04/27

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 42

موضوع خطابه‌ی اول: بررسی سه مرحله‌ی تعمیق آئین‌ها که عبارتند از آئین‌تراشی، ثواب‌تراشی و عقاب‌تراشی همراه با موضوع عروسی گرفتن […]
2021/04/26

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 41

موضوع خطابه‌ی اول: مقایسه‌ی منهاج فردوسیان با شیعه‌ی اثنی عشریه بر اساس آئین سینه‌زنی، همراه با مثال‌های متعدد برای اثبات […]
2021/04/25

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 40

موضوع خطابه‌ی اول: مقایسه‌ی منهاج فردوسیان با شیعه‌ی اثنی عشریه بر اساس آئین فاطمیه همراه با نقد و رد دلایل […]
2021/04/24

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 39

موضوع خطابه‌ی اول: مقایسه‌ی منهاج فردوسیان با شیعه‌ی اثنی عشریه در بیان معجزات و کرامات عجیب و غریب برای امامان […]
2021/04/23

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 38

موضوع خطابه‌ی اول: مقایسه‌ی منهاج فردوسیان با شیعه‌ی اثنی‌عشریه بر اساس انتساب معجزات و کرامات عجیب و غریب دروغین به […]
2021/04/22

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 37

موضوع خطابه‌ی اول: مقایسه‌ی ارزش غبار در منهاج فردوسیان با غبار متبرک در شیعه‌ی اثنی‌عشریه بر اساس خاطره‌ی آیت الله […]
2021/04/21

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 36

موضوع خطابه‌ی اول: تسلیم وحی بودن و تقلّا نکردن برای شرعی کردن آنچه از شرع نیست بر اساس مثالی از […]
2021/04/20

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 35

موضوع خطابه‌ی اول: توضیح بیشتر در مورد مذهب جدید بودن منهاج فردوسیان و نیز فرقه نبودن منهاج فردوسیان موضوع خطابه‌ی […]
2021/04/19

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 34

موضوع خطابه‌ی اول: اهمیت تسلیم ابتدایی برای رسیدن به تسلیم تکوینی موضوع خطابه‌ی دوم: ادامه‌ی مقایسه‌ی منهاج فردوسیان در توجه […]
2021/04/18

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 33

موضوع خطابه‌ی اول: توضیح در مورد مذهب جدید بودن منهاج فردوسیان و نیز فرقه نبودن آن موضوع خطابه‌ی دوم: مقایسه‌ی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 32

چرا زندگی، سخت شده است؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف نظام […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 31

نمونه‌های دیگری از «دعوت به خود در اعتقادات» را بیان فرمایید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 30

«دعوت به خود در اعتقادات» را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 29

«دعوت به خود در اعتقادات» را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 28

لطفاً نمونه‌های دیگری از «دعوت به خود» را بیان کنید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 27

«دعوت به خود» را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 26

آیا شما «دعوت به خود» می‌کنید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 25

آیا یک منهاجی می‌تواند به یک ثروتمند تراز اول تبدیل شود؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 24

بر اساس منهاج فردوسیان، چگونه هدف‌گذاری کنیم؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 23

آیا شما مریدپروری می‌کنید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف نظام جامع […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 22

لطفاً «صله‌ی رحم» و «قطع رحم» را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 21

آیا در تمام نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان از احادیث معتبر و قوی استفاده کرده‌اید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 20

آیا می‌توانیم خودمان را سگ درگاه اهل بیت (علیهم السلام) بدانیم؟ ورزش و نرمش چه جایگاهی در منهاج فردوسیان دارد؟ […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 19

آیا بالا بردن قدرت خرید با شکرگزاری، نوعی خودخواهی و فراموش کردن همنوعان نیست؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 18

طینت چیست و انسان‌نماها چه کسانی هستند؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 17

لطفاً من محوری را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 16

به نظر شما راه ریاضت بهتر است یا راه محبت؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 15

لطفاً کتاب مهره‌ی مار را توضیح دهید. چرا تمام انسان‌ها منهاجی نمی‌شوند؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 14

نقد کلام، نقد متکلم و فرق این دو را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 13

نظرتان را در مورد توجیه و ترویج موسیقی بیان فرمایید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 12

چرا برای برنامه‌ی تربیتی‌تان نام جدیدی انتخاب کرده‌اید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 11

لطفاً نظرتان را در مورد سخنان این روحانی بیان فرمایید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 10

لطفاً انصاف را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف نظام […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 9

آیا شکرگزاری ما می‌تواند جلوی گرانی را بگیرد و موجب ارزانی شود؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 8

راهکارهای منهاج فردوسیان برای بهبود زندگی دنیوی را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 7

منهاج فردوسیان چه راهکاری برای بهبود زندگی دنیوی دارد؟ /  «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و […]
2021/04/17

شرعه‌‌ی فردوسیان ـ قسمت 6

اصلی‌ترین دلیل موافقت با منهاج فردوسیان از طرف افراد مذهبی جامعه، چیست؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 5

اصلی‌ترین دلیل مخالفت با منهاج فردوسیان از طرف افراد مذهبی جامعه، چیست؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 4

منهاج فردوسیان چند کتاب است؟ کتاب آشنایی با منهاج فردوسیان را معرفی کنید. کتاب بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان […]
2021/04/16

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 3

دکترین منهاج فردوسیان را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف […]