2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 32

چرا زندگی، سخت شده است؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف نظام […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 31

نمونه‌های دیگری از «دعوت به خود در اعتقادات» را بیان فرمایید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 30

«دعوت به خود در اعتقادات» را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 29

«دعوت به خود در اعتقادات» را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 28

لطفاً نمونه‌های دیگری از «دعوت به خود» را بیان کنید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 27

«دعوت به خود» را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 26

آیا شما «دعوت به خود» می‌کنید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 25

آیا یک منهاجی می‌تواند به یک ثروتمند تراز اول تبدیل شود؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 24

بر اساس منهاج فردوسیان، چگونه هدف‌گذاری کنیم؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 23

آیا شما مریدپروری می‌کنید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف نظام جامع […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 22

لطفاً «صله‌ی رحم» و «قطع رحم» را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 21

آیا در تمام نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان از احادیث معتبر و قوی استفاده کرده‌اید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 20

آیا می‌توانیم خودمان را سگ درگاه اهل بیت (علیهم السلام) بدانیم؟ ورزش و نرمش چه جایگاهی در منهاج فردوسیان دارد؟ […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 19

آیا بالا بردن قدرت خرید با شکرگزاری، نوعی خودخواهی و فراموش کردن همنوعان نیست؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 18

طینت چیست و انسان‌نماها چه کسانی هستند؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 17

لطفاً من محوری را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 16

به نظر شما راه ریاضت بهتر است یا راه محبت؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 15

لطفاً کتاب مهره‌ی مار را توضیح دهید. چرا تمام انسان‌ها منهاجی نمی‌شوند؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 14

نقد کلام، نقد متکلم و فرق این دو را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 13

نظرتان را در مورد توجیه و ترویج موسیقی بیان فرمایید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 12

چرا برای برنامه‌ی تربیتی‌تان نام جدیدی انتخاب کرده‌اید؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 11

لطفاً نظرتان را در مورد سخنان این روحانی بیان فرمایید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 10

لطفاً انصاف را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف نظام […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 9

آیا شکرگزاری ما می‌تواند جلوی گرانی را بگیرد و موجب ارزانی شود؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 8

راهکارهای منهاج فردوسیان برای بهبود زندگی دنیوی را بیشتر توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 7

منهاج فردوسیان چه راهکاری برای بهبود زندگی دنیوی دارد؟ /  «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و […]
2021/04/17

شرعه‌‌ی فردوسیان ـ قسمت 6

اصلی‌ترین دلیل موافقت با منهاج فردوسیان از طرف افراد مذهبی جامعه، چیست؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 5

اصلی‌ترین دلیل مخالفت با منهاج فردوسیان از طرف افراد مذهبی جامعه، چیست؟ / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی […]
2021/04/17

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 4

منهاج فردوسیان چند کتاب است؟ کتاب آشنایی با منهاج فردوسیان را معرفی کنید. کتاب بهشت و جهنم در منهاج فردوسیان […]
2021/04/16

شرعه‌ی فردوسیان ـ قسمت 3

دکترین منهاج فردوسیان را توضیح دهید. / «شرعه‌ی فردوسیان» پاسخ‌های «حاج فردوسی» رهبر معنوی مشتاقان کمال و سعادت و مؤلف […]