پاسخ به اشکالات وارده بر التماس دعا و استجابت

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

دکان باز کردن

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، دکان باز کردن است. جواب حلّی (یعنی اشکال را می‌پذیریم و به آن جواب […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

خلاف مروّت

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن توسط یک روحانی، خلاف مروت است و موجب سقوط عدالت می‌شود. جواب حلّی (یعنی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

خلاف سنت و سیره‌ی معصومین

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، خلاف سیره و سنت رسول خدا (صلی‌ الله ‌علیه ‌و آله ‌و سلّم) و […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

مایه‌ی رویگردانی از دین

اشکال: پول گرفتن یک روحانی برای دعا کردن، موجب بدگمانی مردم به روحانیت و رویگردانی از دین می‌شود. جواب حلّی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

مستجاب نشدن

اشکال: خداوند متعال دعایی که برای پول باشد را مستجاب نمی‌کند. جواب حلّی (یعنی اشکال را می‌پذیریم و به آن […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

نبودن در اسلام

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، در اسلام سابقه ندارد. جواب: حاج فردوسی برای هیچ‌کدام از انواع سه‌گانه‌ی ثبت التماس […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

خدشه به اخلاص

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، اخلاص را کم می‌کند؛ در حالی که هر چه دعا خالص‌تر باشد، به اجابت […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

بر هم خوردن نظم جهان

اشکال: این که برای هر کاری التماس دعا بدهیم، موجب بر هم خوردن نظم جهان و هندسه‌ی اجتماعی می‌شود؛ مثلاً […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

از کیسه‌ی دین خوردن!

اشکال: پول گرفتن برای دعا کردن، استیکال به دین است که در روایات از آن نهی شده است. جواب حلّی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

توهّم ارتباط با غیب

اشکال: اگر کسی به عنوان «مستجاب الدعوه» شهرت یابد، مردم فکر خواهند کرد او با عالم غیب ارتباط دارد و […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

ریزش اصحاب منهاج فردوسیان

اشکال: پول گرفتن حاج فردوسی برای دعا، موجب ریزش اصحاب منهاج فردوسیان می‌گردد. جواب حلّی (یعنی اشکال را می‌پذیریم و […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

عدم اعتماد

اشکال: از کجا معلوم پولی را که از ملتمسین دعا می‌گیرید، به فقرا می‌دهید؟ جواب: اگر اعتماد ندارید، می‌توانید از […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

تخریب چهره‌ی روحانیت و حوزه

اشکال: هر گاه روحانی‌ای برای دعا کردن پول بگیرد، چهره‌ی روحانیت و حوزه در نزد مردم تخریب می‌شود. جواب حلّی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

دعای ناخواسته برای کافر

اشکال: در تعالیم اسلام، دعا کردن برای کافر، نهی شده است. در سبک التماس دعا به حاج فردوسی، این احتمال […]