پاسخ به سؤالات و اشکالات مرتبط با التماس دعا و استجابت

در این دسته از مطالب پایگاه اختصاصی ثبت التماس دعا از حاج فردوسی، به سؤالات مرتبط با دعا و استجابت پاسخ داده شده است.

۱۳۹۸/۰۳/۰۳
عدم اعتماد از پرداخت به فقرا

عدم اعتماد

اشکال: از کجا معلوم پولی را که از ملتمسین دعا می‌گیرید، به فقرا می‌دهید؟ جواب: اگر اعتماد ندارید، می‌توانید از […]
۱۳۹۸/۰۳/۰۳
تخریب چهره روحانیت

تخریب چهره‌ی روحانیت و حوزه

اشکال: هر گاه روحانی‌ای برای دعا کردن پول بگیرد، چهره‌ی روحانیت و حوزه در نزد مردم تخریب می‌شود. جواب حلّی […]
۱۳۹۸/۰۳/۰۳
دعا برای کافر

دعای ناخواسته برای کافر

اشکال: در تعالیم اسلام، دعا کردن برای کافر، نهی شده است. در سبک التماس دعا به حاج فردوسی، این احتمال […]
۱۳۹۸/۰۳/۰۲
قرآن کریم

تأخیر اجل با التماس دعا، خلاف قرآن

اشکال: تأخیر اجل با دعا و به تبع آن با التماس دعا، بر خلاف تصریح قرآن کریم است. بنا بر […]