فصل چهارم: تواتر

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

تعریف تواتر و جایگاه آن

نخست لازم است به تعریف تواتر و جایگاه ارزشمند آن در نزد استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) و همچنین علمای بزرگ […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

شروط حصول تواتر

شرط اول، آن است که موضوع گزارش شده، امری حسی یا مفهومی مانند شجاعت باشد، که اگر چه مستقیماً به […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

اقسام متواتر

بیشتر مؤلفان، خبر متواتر را به دو گونه‌ی لفظی و معنوی تقسیم کرده‌اند. در متواتر لفظی، گزارشگران، مضمونی را در […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

تنبیه اول: تواتر معنوی، پایه‌ی ارزش‌گذاری

با توجه به این که تواتر لفظی برای رسیدن به یقین علمی (حکم واقعی) وجود ندارد، به ناچار از تواتر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۲

تنبیه دوم: اخبار آحاد

خبر واحد در اصطلاح منهاج فردوسیان، به روایاتی گفته ‌می‌شود که مفید تواتر معنوی نباشد. نارسایی این روایات در تأسیس […]