فصل دوم: اصول عقلیه‌ی ارزش‌گذاری مستندات قوانین

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تکرار: تکرار در آیات

به حکم عقل و بنای عقلا، اهمیت هر مطلب، از دو چیز فهمیده ‌می‌شود؛‌ اول: تکرار؛ دوم: تأکید. بدین لحاظ، […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تکرار: تکرار در روایات

منظور از تکرار در روایات،‌ «تکرار در صدور» است نه «تکرار در اِخبار». تکرار در صدور به این است که […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: قَسَم

بر طبق بنای عقلا، تأکید، دلالت بر اهمیت موضوع دارد و بیشتر بودن عواملی که افاده‌ی تأکید می‌کند، رتبه‌ی قانون […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: حروف تأکید

گاهی با الفاظ متعارف تأکید در زبان عربی، اهمیت مطلب را می‌رسانند.  نمونه‌ی ۱: (حدیث): عَن أَبِی عَبْدِ اللهِ […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: تصریح به عدم استثناء

از دیگر مواردی که تأکید از آن فهمیده ‌می‌شود، تصریح به عدم داشتن استثناء در حکم است. یعنی هر گاه […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: افشای گنج

از جمله مواردی که مفید تأکید است و مؤکَد بودن مطلب را می‌رساند، این است که مطلبی از گنج‌ها و […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: مجرّب بودن

از دیگر مواردی که دلالت بر تأکید دارد، این است که در متن روایت، ادعای تجربه شده یا دعوت به […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: یادآوری ایمان

با توجه به این که ایمان به خدا و معاد، به ترتیب، از مهم‌ترین ارکان مسلمانی و اولیه‌ترین قدم‌های رسیدن […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: نفی و استثناء

از دیگر مواردی که مفید تأکید در کلام است، نفی کلی به همراه استثناء می‌باشد. به این معنی که وقتی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: نهی از ترک به جای امر به فعل

از موارد دیگری که می‌تواند مفید تأکید باشد، آن است که استاد به جای این که امر به انجام کاری […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: از بین رفتن کل با از بین رفتن جزء

هر گاه نبودن «جزء» مساوی با نبودنِ «کل» و از بین رفتن «فرع» مساوی با از بین رفتنِ «اصل» معرفی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: قضا داشتن

از دیگر مواردی که تأکید را می‌رساند و مؤکد بودن مطلب را افاده می‌کند، این است که مطلبی بعد از […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: اهمیت اَقران

از قرار گرفتن یک مطلب در کنار چند امر عظیم و مهم، به اهمیت و تأکید معنوی آن پی می‌بریم. […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: انجام یا ترک عمل به هر قیمتی

از دیگر مواردی که می‌تواند مفید مؤکد بودنِ مطلبی باشد، این است که انجام یا ترکش در هر شرایطی و […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: اقدام عملی استاد

از دیگر مواردی که می‌تواند مفید تأکید و نشانگر اهمیت مطلب باشد، همراه بودن امر یا نهی استاد با اقدام […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: سنگین‌تر بودن بر شیطان

از جمله مواردی که مفید تأکید است، سنگین‌تر بودن عمل خیری ـ بیشتر از سایر اعمال خیر ـ بر شیطان […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: امر به حدّ اقل

از مواردی که مفید تأکید در کلام است، آنجاست که امری آمده باشد و سپس مورد کم‌ارزشی به عنوان حدّ […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: نهی از حدّ اقل

از موارد دیگری که مفید تأکید در کلام است، آنجاست که نهی‌ای آمده باشد و سپس مورد کم‌ارزشی به عنوان […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: موقعیت‌های خاص

از موارد دیگری که مفید تأکید در کلام است، جایی است که امر یا نهی با بیان موقعیت خاصی همراه […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: ضمانت استاد

از موارد دیگری که می‌تواند مفید تأکید در کلام باشد، ضمانت استاد است. هر گاه استاد در کلامش، به تصریح، […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: تکرار لفظ

از موارد دیگری که مفید تأکید در کلام است، تکرار یک لفظ در جمله است. فرق این تکرار که از […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: گزارش تکرار لفظ

از موارد دیگری که مفید تأکید در کلام می‌باشد، این است که روای از تکرار یک لفظ توسط استاد، خبر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: ابلاغ شاهد به غائب

از موارد دیگری که مفید تأکید در کلام می‌باشد، جایی است که استاد می‌خواهد تا آنان که حاضر در جلسه […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: همیشه و همه‌جا

از موارد دیگری که مفید تأکید می‌باشد این است که عملی بدون وقت مشخص معرفی شود و در متن دستور […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: اعداد و ارقام درشت

از چیزهایی که مفید تأکید است، وجود ارقام درشت به عنوان پاداش یک عمل خاص می‌باشد. از آنجا که یکی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: آنچه استاد برای خود می‌پسندد

از دیگر مواردی که می‌تواند مفید تأکید باشد آن است که استاد بعد از بیان امر یا نهی‌ای بفرماید آنچه […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: ناچاری

از دیگر مواردی که مؤکد بودن دستور را می‌رساند، روایاتی است که منهاجی را «ناچار» از مراعات موضوع خاصی می‌داند. […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: استثنای از مغفرت الهی

موضوعاتی که از دایره‌ی وسیع مغفرت الهی، استثنا شده باشد، نشان‌دهنده‌ی نوعی تأکید در مراعات‌شان است.  نمونه‌ی ۱ (حدیث): […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: لرزه‌ی عرش

از موارد مفید تأکید، اعمالی است که ارتکاب آن را موجب به لرزه در آمدن عرش الهی برشمرده‌اند.  نمونه‌ی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: نهی از نزدیک شدن

یکی از مواردی که مفید تأکید است، نهی از نزدیک شدن به چیز نهی شده است. به این بیان که […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: محشور شدن با بدان

یکی دیگر از مواردی که مفید تأکید است، تهدید به محشور شدن با بدان است. هر جا چنین تهدیدی باشد، […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: به مقدار توانایی

از مواردی که مفید تأکید است، جایی است که استاد، انجام کاری را به مقدار توانایی، واگذار می‌نماید، که اگر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: اگر مردم می‌دانستند

از دیگر تعابیری که می‌تواند مفید تأکید کلام و موضوع باشد،‌ این است که کم‌ارزش بودن چیزی به جهل مردم […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

اقسام تأکید: شرط محبت به استاد

از دیگر چیزهایی که مفید تأکید است، مشروط کردن عملی به داشتن محبت خدا و رسول است. یعنی در روایاتی […]