تنبیهات پنجگانه

۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه اول: دلیل لُبّی (عقلی)

آنچه تا کنون گذشت که اساس استجماع منهاج فردوسیان بر آن استوار شده، از تصریح آیات و روایات را «دلیل […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه دوم: شهرت فتوایی

شهرت فتوایی، به معنای اشتهار فتوایی ـ در یکی از مسائل فقهی ـ در میان جمع زیادی از فقهاست بدون […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه سوم: ملاک تشخیص واجب از مستحب و حرام از مکروه

یکی از سؤالاتی که گاهی اوقات، به ذهن ناآشنایان با فضای استنباط و استجماع می‌رسد، این است که به چه […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه چهارم: فرق قانون با فتوا

گاهی این شبهه پیش می‌آید که قانون‌های مندرج در «مجموعه‌ی قوانین عملی منهاج فردوسیان» همان فتاواست که به اسمی دیگر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۳

تنبیه پنجم: اقسام حدیث در تعریف منهاج فردوسیان

در میان علمای قدیم شیعه، تا قبل از سید بن طاووس (ره) یک اصطلاح بیشتر رایج نبود، و آن، تقسیم […]