فصل پنجم: پاسخ به اشکالات متداول

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

اشکال اول

همواره شبهات و اشکالاتی از سوی منتقدین و مخالفین منهاج فردوسیان مطرح می‌شود که نیاز دارد یک بار برای همیشه، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

اشکال دوم

اشکال دوم: رواج «احتیاط»، موجب از بین رفتن نشاط علمی حوزه‌های علمیه می‌شود! طرح اشکال: هر گاه عمل به احتیاط، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

اشکال سوم

اشکال سوم: خمس را فقط به ولی فقیه دادن، منبع مالی دفاتر مراجع را مسدود می‌کند! طرح سؤال: از دیرباز، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

اشکال چهارم

اشکال چهارم: مکلّف باید در تمام احکام خمسه تقلید کند. طرح سؤال: در حالی که فقهای عظام، مانند شیخ انصاری […]