فصل سوم: نوآوری‌ها

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱

گر چه در رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان، سعی شد ساختار کلی رساله‌های توضیح المسائل مراجع تقلید به هم نخورد، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۲

۲. عبارت‌های قدیمی و ادبیات کهنه، تا حد امکان، ترمیم گردید. مثلاً عبارت مسأله‌ی ۱۰۳۷ که چنین بود: … و […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۳

۳. کلمات عربی و نامأنوس به معادل گویای فارسی تبدیل شد. مثلاً در مسأله‌ی ۱۰۹: کسی که معلوم نیست مسلمان […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۴

۴. عبارت‌های نامناسب با این زمان، به‌روزرسانی و با شرایط زندگی کنونی، منطبق شد. مانند مسأله‌ی ۹۴۱: مستحب است کسی […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۵

۵. اشتباهات دستوری و لغوی اصلاح شد. مثلاً در مسأله‌ی ۱۴۱۳ که نوشته شده: اگر صفهای جماعت تا درب مسجد […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۶

۶. علائم ویرایشی مانند ویرگول، نقطه ویرگول و گیومه به وفور استفاده شد.
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۷

۷. موارد ناممکن در رساله‌های توضیح المسائل تا جایی که امکان داشت، حذف شد یا تغییر یافت. مثلاً در مسأله‌ی […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۸

۸. تا جایی که امکان داشت، پیچ و تاب احکام برداشته شد. مثلاً در مسأله‌ی ۱۴۶ می‌نویسند: اگر چیزی را […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۹

۹. در برخی مسأله‌ها، به جای بیان احکام، راهکاری آسان برای خروج از مسأله ارائه شد. مثلاً در مسأله‌ی ۱۷۷۷ […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۰

۱۰. برخی مسأله‌هایی که ابهام‌زا بود، چنان تنظیم شد که ایجاد ابهام نکند. مثلاً در مسأله‌ی ۶۰۳ می‌نویسند: نماز میت […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۱

۱۱. برخی احکام برای آسانی فهم، به صورت دسته‌بندی و شماره‌گذاری در آمد. مثلاً در مسأله‌ی ۲۱۷۰ می‌نویسند: تا وقتی […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۲

۱۲. برخی توصیه‌های منهاجی در عبارات رساله گنجانده شد. مثلاً مسأله‌ی ۱۳۷۲: کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۳

۱۳. در ادامه‌ی حرام‌های تکلیفی (گناهان) دستور استغفار افزوده شد. مانند: مسأله‌ی ۵۱۴: نباید زنتان را در حال نفاس طلاق […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۴

۱۴. برخی مسأله‌ها به واسطه‌ی نظر برخی مراجع معظم، تکمیل فایده گردید. مثلاً در مسأله‌ی ۱۴۹۶ چنین آمده است: اگر […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۵

۱۵. مثالها به تناسب محتوایش انتخاب شد. یعنی آنجایی که بار مثبت داشت، مانند ازدواج، از نام زیبای «فاطمه» استفاده […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۶

۱۶. مسأله‌های چند موضوعه، در چند باب تکرار شد. برخی مسأله‌ها، به دو یا چند موضوع، مرتبط می‌شوند. اینگونه مسائل، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نوآوری ۱۷

۱۷. مسائل جدید و مستحدثه، به مسأله‌ها افزوده شد. مسائل زیادی هست که از زمان نوشته شدن رساله، جایی برای […]