فصل دوم: اعلمیّت

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

باب اول

باب اول: دشواری تشخیص اعلم یکی از سخت‌ترین گره‌هایی که در مسیر دینداری در قرون اخیر زده شده، تقلید از […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

باب دوم

باب دوم: ملاک‌های اعلم پیش از شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ ق) فقهاء و اصولیین، تعریف جامعی از «اعلم» ارائه نداده […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

باب سوم

باب سوم: اعلمیّت مطلق و اعلمیّت نسبی آیه الله سید کاظم طباطبایی می‌نویسد: «اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

باب چهارم

باب چهارم: اعلم حقیقی و اعلم مشهور آنچه در نکته‌ی قبل گذشت، بین دو مجتهد مشهور به اعلمیت اتفاق می‌افتد، […]
۱۴۰۰/۰۴/۱۹

باب پنجم

باب پنجم: شباهت اعلم در فقه با استاد در عرفان تعیین اعلم، بیشباهت به بحث «استاد» در عرفان نیست. در […]