نظر مراجع عظام تقلید در باره‌ی التماس دعای پولی

در این دسته از مطالب پایگاه اختصاصی ثبت التماس دعا از حاج فردوسی، فتاوای مراجع عظام تقلید زنده‌ی شیعه (دامت توفیقاتهم) در خصوص پول گرفتن برای دعا کردن آمده است.

۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله خامنه‌ای

آیت الله امام خامنه‌ای

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سیستانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله علوی گرگانی

آیت الله علوی گرگانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله صافی گلپایگانی

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله نوری همدانی

آیت الله نوری همدانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله شبیری زنجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله وحید خراسانی

آیت الله وحید خراسانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله بشیر نجفی

آیت الله نجفی

سؤال: باسمه تعالی سماحه المرجع الدینی آیت الله الشیخ النجفی السلام علیکم عندنا شخص یشتهر بمستجاب الدعوه و قد لایستجیب […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سبحانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله مظاهری

آیت الله مظاهری

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله مظاهری سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله گرامی قمی

آیت الله گرامی قمی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی گرامی قمی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله حیدری

آیت الله حیدری

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله حیدری سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه بعضی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله دوزدوزانی

آیت الله دوزدوزانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله المدرسی الکربلایی

آیت الله مدرسی کربلایی

سؤال: باسمه تعالی سماحه المرجع الدینی آیت الله السید المدرسی السلام علیکم عندنا شخص یشتهر بمستجاب الدعوه و قد لایستجیب […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله بیات زنجانی

آیت الله بیات زنجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله مدرسی یزدی

آیت الله مدرسی یزدی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی مدرسی یزدی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله رحمتی سیرجانی

آیت الله رحمتی سیرجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی رحمتی سیرجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳
آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله فاضل لنکرانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]