نظر مراجع عظام تقلید در باره‌ی التماس دعای پولی

۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله امام خامنه‌ای

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله سیستانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سیستانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله علوی گرگانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله صافی گلپایگانی

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله نوری همدانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله مکارم شیرازی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله شبیری زنجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله وحید خراسانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله نجفی

سؤال: باسمه تعالی سماحه المرجع الدینی آیت الله الشیخ النجفی السلام علیکم عندنا شخص یشتهر بمستجاب الدعوه و قد لایستجیب […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله سبحانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سبحانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله جوادی آملی

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله مظاهری

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله گرامی قمی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی گرامی قمی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله حیدری

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله حیدری سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه بعضی […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله دوزدوزانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله مدرسی کربلایی

سؤال: باسمه تعالی سماحه المرجع الدینی آیت الله السید المدرسی السلام علیکم عندنا شخص یشتهر بمستجاب الدعوه و قد لایستجیب […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله بیات زنجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله مدرسی یزدی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی مدرسی یزدی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیت الله رحمتی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی رحمتی سیرجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]