نظر مراجع عظام تقلید در باره‌ی التماس دعای پولی

در این دسته از مطالب، فتاوای مراجع عظام تقلید زنده‌ی شیعه (دامت توفیقاتهم) در خصوص پول گرفتن برای دعا کردن آمده است.

2020/05/23

آیت الله سیستانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سیستانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
2020/05/23

آیت الله خامنه‌ای

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
2020/05/23

آیت الله علوی گرگانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله صافی گلپایگانی

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
2020/05/23

آیت الله نوری همدانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله مکارم شیرازی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله شبیری زنجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله وحید خراسانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله نجفی

سؤال: باسمه تعالی سماحة المرجع الدینی آیت الله الشیخ النجفی السلام علیکم عندنا شخص یشتهر بمستجاب الدعوة و قد لایستجیب […]
2020/05/23

آیت الله سبحانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی سبحانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
2020/05/23

آیت الله جوادی آملی

سؤال: باسمه تعالی سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر شرعی جایز است؟ جواب: […]
2020/05/23

آیت الله مظاهری

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله مظاهری سلام علیکم آیا پول دادن و پول گرفتن برای دعا کردن، از نظر […]
2020/05/23

آیت الله گرامی قمی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی گرامی قمی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله حیدری

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله حیدری سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه بعضی […]
2020/05/23

آیت الله دوزدوزانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]
2020/05/23

آیت الله مدرسی کربلایی

سؤال: باسمه تعالی سماحة المرجع الدینی آیت الله السید المدرسی السلام علیکم عندنا شخص یشتهر بمستجاب الدعوة و قد لایستجیب […]
2020/05/23

آیت الله بیات زنجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله مدرسی یزدی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی مدرسی یزدی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله رحمتی سیرجانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله العظمی رحمتی سیرجانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر […]
2020/05/23

آیت الله فاضل لنکرانی

سؤال: باسمه تعالی حضرت آیت الله فاضل لنکرانی سلام علیکم شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه […]