قواعد نظری استقرائی

۱۴۰۰/۰۴/۲۴

مقدمه‌ی قواعد نظری استقرائی

قواعد نظری استقرائی، مجموعه‌ای از دیدگاه‌هایی است که بر اساس استقراء تام* شکل گرفته است. این دیدگاه‌ها بر اساس تصریح […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۲۶ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۲۶ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در تمام عمر مبارک‌شان، انسانی را نکشتند. **************** […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۲۷ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۲۷ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ استاد اعظم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در سراسر عمر مبارک‌شان، هیچوقت و با هیچ‌کس […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۲۸ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۲۸ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت، استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) نیز مانند سایر انسان‌های معمولی، گاهی بیمار […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۲۹ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۲۹ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ بلندترین سوره‌ی قرآن، سوره‌ی بقره و کوتاه‌ترین سوره‌ی قرآن، سوره‌ی کوثر […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۰ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۰ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ بلندترین آیه‌ی قرآن، آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره و کوتاه‌ترین آیه‌ی قرآن، […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۱ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۱ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ قرآن کریم، یک‌صد و چهارده سوره دارد. **************** «بازگشت به فهرست […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۲ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۲ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ آیه الکرسی، آیه‌ی ۲۵۵ سوره‌ی بقره است و دو آیه‌ی بعد […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۳ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۳ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ تمام نمازهای مستحبی ـ غیر از نماز وتر که یک رکعت […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۴ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۴ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ نماز مستحبی، نماز آیات و نماز میت را در هر ساعتی […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۵ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۵ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ در تمام نمازهای واجب و مستحبی (غیر از رکعت دوم نماز […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۶ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۶ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ انجام دادن کار ممنوعی که انسان از ممنوع بودنش بی‌خبر است […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۷ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۷ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ کشته شدن عمر بن خطاب در نهم ربیع الاول نبوده بلکه […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۸ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۸ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ تمام گروه‌های صوفیه ـ کم و بیش ـ منحرفند و هرگز […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۳۹ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۳۹ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ تنها سوره‌ی کاملی که در نفرین نازل شده، در باره‌ی ابولهب […]
۱۴۰۰/۰۴/۲۴

قاعده‌ی ۵۲۴۰ (۴)

قاعده‌ی ۵۲۴۰ (۴): در منهاج فردوسیان می‌توان اعتقاد داشت؛ در دریافت ارث، همیشه آن کسی که از طریق پدر و […]