قواعد نظری تجمّلی

۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) هیچگاه جهت قبله را گم […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) و پیامبران الهی، ختنه‌شده به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) در لحظه‌ی تولد، با صدای […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) چشم‌شان می‌خوابد ولی قلب‌شان {از […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) خمیازه نمی‌کشند. **************** «بازگشت به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) خود را کش و واکش […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) پشتِ سرشان را می‌بینند همچنان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ مدفوعِ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) بوی مشک می‌دهد. **************** […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ زمین، مأمور به پوشاندن و در خود فرو بردنِ […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۳۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۳۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادانِ منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) مُحتلِم* نمی‌شوند. **************** «بازگشت به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) را از نور […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ منظور قرآن کریم از «ذوی القربی» حضرت امیر المؤمنین […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ منظور قرآن کریم از «راسخون در علم» حضرت امیر […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادانِ منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) {حتی} اگر صدای کسی از […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ {نورِ وجودِ} استادانِ منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام)، قبل از آفریده […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ اولین آفریده‌ی حق تعالی {نورِ وجودِ}‌ استادانِ منهاج فردوسیان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ بعد از رحلت استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی استادانِ منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) و قلوب اصحاب […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی محبت استادانِ منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) و اصحاب […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۴۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۴۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ اطاعت {و تسلیم بودنِ} پرندگان و چهارپایان در مقابل […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) به اموال مردم احتیاج ندارند […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) {از جنس دیگری نبودند بلکه […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی و فرشتگان {همواره} بر استاد اعظم (صلّی […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ تمام استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) دارای فصاحت* در کلام […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) گاهی اوقات، ملاحظه‌ی زبان مردم […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ به {واسطه یا برکت*} استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) درختان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) {نسبت به اصحاب منهاج فردوسیان} […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام)، گواهان روز قیامت بر مردم […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر یک از استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام)، هدایت‌کننده‌ی مردم […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۵۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۵۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ نور استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) در قلوب اصحاب منهاج […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی نور استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) را از […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) همواره مورد ناسپاسی بوده‌اند. **************** […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) برترین موجودات عالم هستی هستند. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ تمام استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) خرمادوست و خرماخور بوده‌اند. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) دوست‌دار گوشت و گوشت‌خوار بوده‌اند. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر کس موفق شود درباره‌ی استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) {به مرگ طبیعی از دنیا […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر دو دست استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) {برای خوردن، […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ تمام پیامبران،‌ اوصیای پیامبران و استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۶۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۶۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ بدن مبارک استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) در قبر از […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ داشتنِ‌ محبت به استادان معظم منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام)، ملاک […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ داشتنِ بغض* به استادان معظم منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام)، ملاک […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ دوازده جانشین استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ بلاها و مصیب‌های وارده بر اولیای خدا {پیامبران و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ تمام جهان و دارایی‌های آن، به صورت حقیقی از […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ همواره از زمان حضرت آدم (علیه‌السلام) در زمین، امامی […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ توسل به استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام)، شرک نیست. **************** […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ اعمال بندگان {به صورت روزانه و هفتگی} بر استادان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر سپیده‌دم هفتاد هزار فرشته{ی شب} به نزد مرقد […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۷۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۷۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر غروب، هفتاد هزار فرشته{ی روز} به نزد مرقد […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) قبل از وقوع بلا،‌ {برای […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ بخشی از تعارضی که در دستورات رسیده‌ از استادان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و ‌سلّم) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و ‌سلّم) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و ‌سلّم) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و ‌سلّم) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و ‌سلّم) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و ‌سلّم) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ زره استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۱

قاعده‌ی ۳۸۸۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۸۸۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ فقط استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و ‌آله ‌و […]