قواعد نظری منهاج فردوسیان

۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۳ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۳ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ برتری {عمل در} جمعه‌های ماه رمضان بر سایر جمعه‌ها، مانند برتری {عمل […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۴ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۴ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ اعمال صالح در شب قدر، پاداشی مضاعف دارد. **************** «بازگشت به فهرست […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۵ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۵ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ کسی که از اولِ ماه رمضان،‌ هر شب یک‌صد مرتبه سوره‌ی دخان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۶ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۶ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ عامه [به خاطر نفرین فرشته‌ای که بعد از شهادت حضرت سیدالشهداء (علیه‌السلام) […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۷ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۷ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ {ثوابِ} هر منهاجی که روز بیست و پنجم ذی‌قعده (دحو الارض) را […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۸ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۸ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ هر منهاجی که روز اول ذی‌حجه را روزه بدارد، خدای تعالی برایش […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۸۹ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۸۹ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ هر منهاجی که تهلیلات مخصوص* دهه‌ی اول ذی‌حجه را روزی ده بار […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۰ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۰ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ هر منهاجی که نُه روزِ اول ذی‌حجه را روزه بگیرد، برای هر […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۱ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۱ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ هر منهاجی که نُه روزِ اول ذی‌حجه را روزه بگیرد، خدای تعالی […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۲ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۲ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ روزه‌ی روز تَرویه (هشتم ذی‌حجه) کفاره‌ی یک سال {گناه و خطا} است. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۳ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۳ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ روزه‌ی روز عرفه (نُهم ذی‌حجه) کفاره‌ی دو سال {گناه و خطا} است. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۴ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۴ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ {ثوابِ} روزه‌ی عید غدیر {برابر با ثوابِ} شصت ماه روزه است. **************** […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۵ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۵ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ روزه‌ی عید غدیر، کفاره‌ی شصت سال {گناه و خطا} است. **************** «بازگشت […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۶ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۶ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ اعمال خیر در روز عید غدیر برابر با عملِ هشتاد ماه است. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۷ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۷ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ خودِ انسان برای حساب‌رسی اعمالش {چه در این دنیا و چه در […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۸ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۸ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ هر کسی بر طبق خُلق و خوی {موروثی یا اکتسابی} خود عمل […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۶۹۹ (۲)

قاعده‌ی ۳۶۹۹ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ خدای تعالی نعمتی که می‌دهد را پس نمی‌گیرد ولی {گاهی اوقات} انسان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۰ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۰ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ خدای تعالی بزه‌کاری* و پرهیزکاری را به هر نفْس درست و معتدل، […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۱ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۱ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ کسی که کار خیری را پوشیده انجام دهد، خدای تعالی برایش {در […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۲ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۲ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ همراه با هر سختی‌ای، آسانی‌ای است. **************** «بازگشت به فهرست قواعد تکمیلی» […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۳ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۳ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ کم بودنِ‌ غصه‌ها {جوش زدن‌ها} در کم بودنِ گرفتاری {و وابستگی} است […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۴ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۴ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ پاک {هر چند کم باشد} با ناپاک {هر چند زیاد باشد و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۵ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۵ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ انسان در انجام کارهای خود نه مجبور است و نه به خود […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۶ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۶ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ {حقیقتِ} «قضا و قدر» راهی تاریک،‌ دریایی عمیق و سرّی از اسرار […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۷ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۷ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ تمام عالَم تجارتخانه‌ای است که همه‌ی انسان‌های آن در حال تجارتند و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۸ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۸ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ انجام دادن برخی کارها {مانند شرک ورزیدن}، موجب حَبط* اعمال شده و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۰۹ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۰۹ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ در مواقع اضطرار {ناچاری}، «ضروری» را می‌شود ترک کرد و «ممنوع» را […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۰ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۰ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ توقف در مواردی که حکمش روشن نیست (شبهات) بهتر از {اقدام و […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۱ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۱ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ عمل کردن به هر بدعتی همراه با ترک کردن سنتی است. **************** […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۲ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۲ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ هر نعمتی [مانند ثروت، قدرت و زیبایی] که خدای تعالی به بندگانش […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۳ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۳ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ نگه داشتن ثواب، سخت‌تر از به دست آوردن ثواب است. **************** «بازگشت […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۴ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۴ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ خدای تعالی دوستانش را در میان مردم {با قیافه‌ها، شغل‌ها و رنگ‌های […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۵ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۵ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ گمشده را گمراهان {بر می‌دارند و} مصرف می‌کنند. **************** «بازگشت به فهرست […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۶ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۶ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ ضربه‌ای که انسان از اعتماد بیش از حد می‌خورد، هرگز قابل برگشت […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۷ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۷ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ خود را در معرض کارهای خارج از طاقت قرار دادن، مایه‌ی خوار […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۸ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۸ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ انجام دادن کاری که منجر به عذرخواهی شود، مایه‌ی خوار شدن است. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۱۹ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۱۹ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ بیشترین زمانی که شیطان بر {وسوسه و آزار} انسان، جرأت می‌یابد، زمانی […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۰ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۰ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ کسی که سخن عَرّاف* را باور کند،‌ از تمام آنچه بر استاد […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۱ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۱ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ بلاهایی {مانند فقر، رنج و بیماری} که به انسان می‌رسد،‌ برای این […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۲ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۲ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ جنّیان علم غیب نمی‌دانند. **************** «بازگشت به فهرست قواعد تکمیلی» «بازگشت به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۳ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۳ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ مصر، سرزمین مرگ {و می‌ر} است و کوتاهى عمر براى {کسی که […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۴ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۴ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ کسی که دلش را به آنچه از دستش رفته مشغول کند، از […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۵ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۵ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ فرصت‌ها مانند ابرها می‌گذرند. **************** «بازگشت به فهرست قواعد تکمیلی» «بازگشت به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۶ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۶ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ تباه کردن فرصت‌ها، موجب اندوه است. **************** «بازگشت به فهرست قواعد تکمیلی» […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۷ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۷ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ زندگی دنیا {اگر در رسیدن به کمال و سعادت مصرف نشود} جز […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۸ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۸ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ چون انسان به چهل سالگی {قمری} برسد،‌ خدای (عزّ و جلّ) به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۲۹ (۲)

قاعده‌ی ۳۷۲۹ (۲): در منهاج فردوسیان اعتقاد دارند؛ دو فرشته{ی رقیب و عتید} همواره از راست و چپ، همراه انسان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

مقدمه‌ی قواعد نظری تجمّلی

قواعد نظری تجمّلی، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های ناب شیعی است که گرچه اعتقاد داشتن به آن‌ها نقشی در اصلاح اعمال ندارد، […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ اگر نبود که خدای تعالی حسنات اصحاب منهاج فردوسیان […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی سریعترین حسابرس است. **************** «بازگشت به فهرست […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۲ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۲ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی هیچگاه به کار زشت امر نمی‌کند. **************** […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۳ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۳ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای متعال حکیم است و تمام کارهایش از روی […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۴ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۴ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ این‌که انجامِ بعضی کارها بر انسان واجب شده، به […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۵ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۵ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی بردبار است. **************** «بازگشت به فهرست قواعد […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۶ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۶ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ دل‌ها به دست خداست و هر لحظه به هر […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۷ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۷ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ دست رحمت الهی {همواره} بر سر کسانی است که […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۸ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۸ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ هر چیزی در نزد خدای متعال، دارای مقدار مشخصی […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۳۹ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۳۹ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی هر چیز که آفریده، به اندازه است. […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۴۰ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۴۰ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای تعالی هیچ وقت چنان که باید {و لیاقتش […]
۱۴۰۰/۰۵/۰۲

قاعده‌ی ۳۷۴۱ (۳)

قاعده‌ی ۳۷۴۱ (۳): در منهاج فردوسیان شایسته است اعتقاد داشته باشند؛ خدای متعال مورد مؤاخذه* قرار نمی‌گیرد. **************** «بازگشت به […]