روش‌های ثبت التماس دعا

۱۳۹۹/۰۷/۰۳

ثبت حضوری التماس دعا

باسمه تعالی برای ثبت التماس دعای حضوری از حاج فردوسی به روش زیر عمل کنید: ۱. نام کوچک خود و […]
۱۳۹۹/۰۷/۰۳

ثبت پستی التماس دعا

باسمه تعالی برای ثبت التماس دعای پستی از حاج فردوسی به روش زیر عمل کنید: ۱. نام کوچک خود و […]
۱۳۹۹/۰۷/۰۳

ثبت اینترنتی التماس دعا

در دست آماده‌سازی