فصل اول، در بیان مقدمات علمیه‌ی منهاج فردوسیان

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی اول

فصل اول در بیان مقدمات علمیّه‌ی منهاج فردوسیان قبل از ورود به منهاج فردوسیان، باید دوازده مقدمه‌ی علمیه را ثابت […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی دوم

(پیامبران، منادیان تکامل هستند) خدای متعال برای راهنمایی بشر بدین مقصود عالی، گروهی از خودشان را مشرّف به رسالت نمود […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی سوم

(برترین پیامبر، حضرت محمد بن عبدالله (ص) هستند) اعظم و خاتم این پیامبران وجود مقدس و نازنین حضرت محمد بن […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی چهارم

(استاد اعظم (ص) دوازده جانشین دارند) دوازده جانشین آن حضرت، پس از آن جناب، عهده‌دار امر ارشاد خلق به سوی […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی پنجم

(استاد تکامل در این زمان، حضرت بقیه الله هستند) امروز امر ارشاد عباد به سوی حق تعالی بر دست مبارک […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی ششم

(منابع هدایت، فقط قرآن و روایات معتبر است) تعالیم عالیه‌ی الهی امروز در دو مجموعه‌ی گرانقدر با عنوان «قرآن کریم» […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی هفتم

(آموزه‌های قرآن و روایات، برای تکامل بشر، کافی است) آنچه در قرآن کریم و بیانات استادان منهاج فردوسیان [یعنی رسول […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی هشتم

(مجموعه‌ی کاملی از دیدگاه‌ها و احکام عملی، ارائه نشده است) مجموعه‌ی کامل دیدگاه‌های صحیح و مجموعه‌ی کامل دستورهای عملی اسلام […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی نهم

(عمل به مذاق منهاج فردوسیان، راه یقینی تکامل است) کسی که به مذاق منهاج فردوسیان عمل می‌کند (یعنی واجبات و […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی دهم

 (تکامل، تدریجی است و سیر یک‌باره، ممکن نیست) هیچکس نمی‌تواند به یکباره تمام اوامر شارع مقدس را بجا آورده و […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی یازدهم

(عمل‌گرایی، محور اصلی رسیدن به تکامل است) آنچه رساننده‌ی بشر به مقامات عالیه و قرب حضرت حق ـ جل و […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدمه‌ی دوازدهم

(اصحاب منهاج فردوسیان، انسان‌های ویژه‌ای هستند) منهاجیّون و منهاجیّات، انسان‌های خاصی هستند که به سبب آتشِ طلبی که خالق متعال […]
۱۴۰۰/۰۱/۳۱

آثار و نشانه‌های عملیِ قبول دوازده مقدمه‌ی علمیّه

هر چیزی، سطح و عمقی دارد. برخی افراد با مطالعه‌ی سطحی دوازده مقدمه‌ی علمیه به این گمان می‌افتند که آن […]