حکایت حاج محمد ابراهیم کلباسی و دعا برای بچه‌دار شدن